OFERTA

 1. Usługi contact center:
  • Obsługa infolinii
  • Sprzedaż przez telefon
  • Badanie rynku(ankiety telefoniczne)
  • Wsparcie sprzedaży(umawianie spotkań)
  • Windykacja miękka
  • Weryfikacja baz danych
 2. Usługi doradcze w zakresie:
  • Zatrudnianie osób niewdomych i słabowidzących
  • Tworzenia stanowisk pracy dla pracowników niewidomych i słabowidzących
  • Technicznych uwarunkowań pracy osób z dysfunkcją wzroku
  • Dofinansowania do zatrudnienia osób niepełnosprawnych